TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Czas trwania nauki: 2 lata

Słuchacz uczy się wykonywania pracy związanej ze sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych, oraz czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznym.

Słuchacze szkolą umiejętności praktyczne przy sporządzaniu leków aptecznych i recepturowych.

Uczestniczą w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w pracowni oraz zapoznają się z obsługiwaniem aparatury i urządzeń farmaceutycznych, aparatury laboratoryjnej i sprzętu aptecznego.

Zdobywają podstawy w kwestii udzielania porad farmaceutycznych.

Technicy farmaceutyczni w związku że stykają się bezpośrednio z pacjentami cechować powinni się sumiennością , odpowiedzialnością, dokładnością i wrażliwością.

Zobacz także nasze inne kierunki: Higienistka stomatologiczna, Opiekun medyczny, Asystentka stomatologiczna, Technik analityk, Technik dentystyczny, Technik elektroradiolog, Technik masażysta, Technik rachunkowości, Technik sterylizacji medycznej, Technik usług fryzjerskich, Technik usług kosmetycznych, Florysta.