W trakcie nauki na kierunku technik analityk – uczniowie poznają najważniejsze metody metody analizy chemicznej.

Uczą się wykonywać analizę wody, powietrza , surowców przemysłowych, badać produkty spożywcze, kosmetyki, farmaceutyki ,oceniać jakość gleby i stopień skażenia produktów rolnych.

Wykorzystywane są do tego współczesne metody analityczne, korzystając ze sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz czynników chemicznych.

Zawód analityka w związku z coraz większą dbałością i świadomością o jakość surowców i wyrobów gotowych nabiera nowego znaczenia w dzisiejszym świecie. Wymaga pewnych predyspozycji manualnych, które są niezbędne przy pobieraniu próbek i pracy w laboratorium.

Podczas nauki uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu racjonalnego i bezpiecznego stosowani chemikaliów, posługiwaniem się podstawowymi technikami preparatyki chemicznej, użytkowania i konserwacji aparatów pomiarowych, przygotowania próbek do badań, precyzyjnego mierzenia i warzenia, sporządzania roztworów, wykonywanie analiz ilościowych i jakościowych, interpretacje wyników badań, oraz ocenę wiarygodności oceny badań.

Czas trwania nauki: 1 rok

 

Zobacz także nasze inne kierunki: Higienistka stomatologiczna, Opiekun medyczny, Asystentka stomatologiczna, Technik dentystyczny, Technik elektroradiolog, Technik masażysta, Technik rachunkowości, Technik sterylizacji medycznej, Technik usług fryzjerskich, Technik usług kosmetycznych, Florysta.