Kierunek technik rachunkowości jest kierunkiem przygotowującym słuchaczy do prowadzenia rachunkowości w najróżniejszych jednostkach organizacyjnych. Na zajęciach teoretycznych jak i przede wszystkim praktycznych uczniowie zdobywają wiedzę jak stosować  narzędzia rachunkowości finansowej, jak kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania i jak przechowywać dokumenty księgowe.

Uczą się sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzania analizy finansowych i oceny kondycji finansowej jednostki organizacyjnej. Poznają zastosowanie oprogramowań księgowych do ewidencji operacji gospodarczych.

Po ukończeniu kierunku słuchacze potrafią ponadto sporządzać dokumentacje pracowniczą i rozliczać wynagrodzenia oraz sporządzić deklaracje podatkowe i dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z tym, że cały czas rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowane księgowe, techników rachunkowość absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach finansowych, w komórkach finansowo – księgowych  przedsiębiorstw, w administracji, biurach rachunkowych.

Czas trwania: 2 lata

 

Zobacz także nasze inne kierunki: Higienistka stomatologiczna, Opiekun medyczny, Asystentka stomatologiczna, Technik analityk, Technik dentystyczny, Technik elektroradiolog, Technik masażysta, Technik sterylizacji medycznej, Technik usług fryzjerskich, Technik usług kosmetycznych, Florysta.