Rekrutacja do naszej szkoły już trwa.

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

Wszystkie wnioski prosimy składać w sekretariacie szkoły bądź drogą mailową na adres:

kce.kalisz@gmail.com

Wymagane dokumenty:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
  2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki.
  3. Fotografie (2 sztuki)
  4. Kserokopia dowodu osobistego
  5. Kwestionariusz osobowy
  6. Podanie

Dokumenty do pobrania:

Podanie

Kwestionariusz osobowy

 

Formularz kontaktowy: