Uczeń podczas nauki na kierunku „Opiekun medyczny” poznaje jak w sposób profesjonalny pomagać osobom chorym i niesamodzielnym zaspokoić ich podstawowe potrzeby życiowe, oraz rozpoznać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osobom w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

Postępujący proces starzenia społeczeństwa powoduje zwiększenie zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. Opiekun medyczny jest zawodem zaufania publicznego co wymaga kompetencji personalnych na wysokim poziomie.

Niezbędne są również w kontakcie z drugim człowiekiem zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole i empatia.
Uczeń zdobywa wiedzę jak pomagać swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby psycho-społeczne. Uczy się jak kompetentnie świadczyć usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec podopiecznych. Poznaje jak wygląda współpraca i asystowanie personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, i jednocześnie wspieranie osoby chorej i niesamodzielnej. A poprzez swoją postawę zawodowa popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Czas trwania nauki: 1 rok

 

Zobacz także nasze inne kierunki: Higienistka stomatologiczna, Asystentka stomatologiczna, Technik analityk, Technik dentystyczny, Technik elektroradiolog, Technik masażysta, Technik rachunkowości, Technik sterylizacji medycznej, Technik usług fryzjerskich, Technik usług kosmetycznych, Florystyka.